Fases Palliatieve Zorg  thumbnail

Fases Palliatieve Zorg

Published May 04, 24
3 min read


Onderzoekers vinden mogelijk nieuwe risicofactor voor dementie. doel palliatieve zorg. Vijfenvijftigplussers met een laag of hoog magnesiumgehalte in hun bloed hebben vaker dementie dan ouderen met gemiddelde waarden. doel palliatieve zorg. Het risico op dementie is bij een afwijkende spiegel dertig procent hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC op basis van het grootschalige bevolkingsonderzoek ERGO in Rotterdam

De resultaten zijn zojuist gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology. doel palliatieve zorg. “Het is belangrijk dat deze resultaten ook worden bevestigd in andere onderzoeken, maar we zijn opgetogen over deze vinding”, zegt arts-onderzoeker Brenda Kieboom van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC - doel palliatieve zorg. “Het kan een nieuw aanknopingspunt zijn voor het behandelen of voorkomen van dementieWe denken dat het risico nog groter dan 30 procent kan zijn bij mensen met een magnesiumtekort of –overschot in het bloed. Daar komt bij dat magnesiumspiegels makkelijk zijn te beïnvloeden met magnesiumrijke voeding of supplementen. Magnesium speelt een belangrijke rol bij de werking van spieren en zenuwen en zit in voeding zoals spinazie, amandelen, cashewnoten, soja en zwarte bonen, granen, yoghurt en avocado’s.” De onderzoekers volgden meer dan 9 - doel palliatieve zorg.500 gezonde mensen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar

De deelnemers werden verdeeld in vijf groepen. De meeste deelnemers hadden een normaal magnesiumgehalte. doel palliatieve zorg. Toch kreeg binnen deze groep ongeveer één op de tien mensen met een lager dan normaal (<0 (doel palliatieve zorg).79 mmol/L) of hoger dan normaal (>0.90 mmol/L) serum magnesium na acht jaar dementie. Bij de mensen met een gemiddeld magnesiumgehalte in hun bloed was dit ongeveer één op de veertien

Palliatieve Zorg - Werkagenda

Mede auteur en hoogleraar neuro-epidemiologie Arfan Ikram: “Belangrijk is dat we ondanks onze bevindingen nog niet kunnen zeggen of een afwijkende magnesiumspiegel een beïnvloedbare oorzaak is van dementie. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig. Echter, ouderen slikken vaak medicijnen die de magnesiumspiegel kunnen verlagen, zoals plastabletten of maagbeschermers - doel palliatieve zorg. Huisartsen en internisten meten meestal niet het magnesiumgehalte in het bloed van ouderen

Daar komt bij dat magnesium één van de vele oorzaken van dementie is, die vaak in samenhang en in wisselende combinaties tot de ziekte leiden. doel palliatieve zorg.” De publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology staat online (doel palliatieve zorg). Omdat mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen veelal een druk leven hebben, bijvoorbeeld met nog jonge kinderen, blijkt het lastig hen te betrekken bij bewegingsonderzoek

Daarom beveelt zij wetenschappers aan om toekomstige beweegprogramma’s flexibel aan te bieden: inpasbaar in het leven van de patiënt (doel palliatieve zorg). Een antwoord vinden op de vraag of beweging een positieve invloed heeft op de symptomen van dementie bij jonge mensen, is namelijk relevant voor deze vooralsnog ongeneeslijke ziekte. Hooghiemstra promoveert 3 december bij VU/VUmc

Tot op heden richt onderzoek naar de invloed van beweging zich weinig op jonge mensen met dementie - doel palliatieve zorg. Daarom startte Astrid Hooghiemstra een studie naar het effect van drie verschillende beweegprogramma’s op het denkvermogen (bijvoorbeeld het geheugen en de aandacht), activiteiten van het dagelijkse leven (bijvoorbeeld koken) en de kwaliteit van leven bij jonge mensen met dementie

Palliatieve ZorgHet bleek dat de jonge patiënten veelal een druk leven hebben, bijvoorbeeld met nog jonge kinderen of grote reisplannen. doel palliatieve zorg. Daarnaast bleek een lange reistijd naar de revalidatiecentra waar de beweegprogramma’s gegeven werden soms stress op te leveren, wat niet wenselijk is - doel palliatieve zorg. De langdurige beweegprogramma’s pasten dus vaak niet in het leven van deze patiënten en hun mantelzorgers

Latest Posts

Universele Tankpas

Published Jun 04, 24
7 min read

Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg

Published May 09, 24
8 min read

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Published May 07, 24
7 min read